LIHOTA

LIHOTA
          Lihota โดดเด่นด้วยการออกแบบ และการคัดสรรวัตถุดิบที่ทันสมัยตลอดเวลา การออกแบบที่คำนึงประโยชน์ และความสบายของผู้สวมใส่เป็นสำคัญ โดยพื้นที่รับฝ่าเท้ามีปุ่มที่ช่วยนวด รวมถึงพื้นรองเท้าที่นุ่มทำให้ทุกย่างก้าวของคุณเดินได้อย่างสบาย
           

  Copyright 2005-2011 bordincorp All rights reserved.
view